Bel voor vrijblijvend advies
0513 201084

Mw. mr. E.M. Bakx (Eva) – 06 54763830 –

Eva Bakx is sinds 2008 werkzaam als advocaat. Zij heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en was tijdens haar studie actief lid van de Strafrechtvereniging Simon van der Aa.

Eva Bakx geeft u duidelijk advies over hoe uw zaak er voor staat. Vanaf het eerste contact tot en met een onherroepelijke uitspraak heeft uw zaak haar aandacht.

Eva Bakx voerde onder andere de verdediging in de zaak-Club Q (Hof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2013), namens verdachte doodsbedreiging ambulancepersoneel (documentaire Blinde Drift), en namens verdachte dood zwerver Compagnonsstraat Heerenveen (nieuwsbericht).

Eva Bakx is aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), lid van het Lutje Psychiatrisch Juridisch Genootschap (Lutje P.J.G.) en lid van de Jonge Balie Friesland (2010-2012 als voorzitter). Zij is tevens bestuurslid van Stichting Leergeld Heerenveen.

Dhr. mr. R.P. Snorn (Robert) – 06 21578742 –

Robert Snorn is sinds 1996 werkzaam als advocaat. In 2002 heeft hij de specialistenopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht gevolgd.

Robert Snorn heeft zeer ruime ervaring in het strafrecht. Zijn praktijk bestaat uit enerzijds een aantal grote onderzoeken, anderzijds verleent hij net zo graag bijstand aan u voor de kleine strafbare feiten. Hij vertelt u duidelijk hoe uw zaak er voor staat en begeleidt u in het gehele strafproces, indien nodig tot en met de Hoge Raad.

Robert Snorn voerde onder andere de verdediging in de zaak-Club Q (Hof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2013). Robert Snorn is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en bestuurslid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).
 
 

Mw. L. Peters (Laura)

Laura Peters is juridisch medewerker en verantwoordelijk voor de kantoororganisatie. Zij heeft in 2016 aan de Hanze Hogeschool te Groningen de module Straf- en strafprocesrecht met succes afgerond.

Mw. J. Andonovski (Jana)

Jana Andonovski is juridisch medewerker. Zij is in 2016 afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden in HBO-Rechten. Sinds augustus 2016 studeert zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jana ondersteunt onze advocaten waar nodig.