Bel voor vrijblijvend advies
0513 201084

Mw. mr. E.M. Bakx (Eva) – 06 54763830 –

Eva Bakx is sinds 2008 werkzaam als advocaat. Zij heeft Nederlands recht met als master Strafrecht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en was tijdens haar studie actief lid van de Strafrechtvereniging Simon van der Aa. In 2019 heeft zij de specialistenopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht gevolgd.

Eva Bakx geeft u duidelijk advies over hoe uw zaak er voor staat. Vanaf het eerste contact tot en met een onherroepelijke uitspraak heeft uw zaak haar aandacht.

Eva Bakx voerde onder andere de verdediging in de zaak-Club Q (vechterij met de dood tot gevolg), namens verdachte doodsbedreiging ambulancepersoneel (documentaire Blinde Drift), en het onderzoek Zebra (witwassen). Voor een uitgebreider overzicht van de bijzondere, door mr. Bakx, behandelde zaken, zie hier. Eva Bakx is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), het Lutje Psychiatrisch Juridisch Genootschap (Lutje P.J.G.) en de (advies)commissie strafrecht voor de Raad van de Orde in het arrondissement Noord-Nederland.

Dhr. mr. R.P. Snorn (Robert) – 06 21578742 –

Robert Snorn is sinds 1996 werkzaam als advocaat. In 2002 heeft hij de specialistenopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht gevolgd.

Robert Snorn heeft zeer ruime ervaring in het strafrecht. Zijn praktijk bestaat uit enerzijds een aantal grote onderzoeken, anderzijds verleent hij net zo graag bijstand aan u voor de kleine strafbare feiten. Hij vertelt u duidelijk hoe uw zaak er voor staat en begeleidt u in het gehele strafproces, indien nodig tot en met de Hoge Raad.

Robert Snorn voerde onder andere de verdediging in de zaak Ruinerwold (onderzoek Acura), het onderzoek Zebra (oplichting / bedrog in de jaarrekening Rendo), de zaak-Arville (witwassen) en het onderzoek Midnight (fraude inzake Blue Tongue Virus positieve runderen). Voor een uitgebreider overzicht van de bijzondere, door mr. Snorn, behandelde zaken inclusief de cassatiezaken, zie hier. Robert Snorn is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en bestuurslid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Mw. mr. J. Andonovski (Jana) – 06 39846188 –

Jana Andonovski is sinds 2019 werkzaam als advocaat. Hiervoor was zij ruim twee jaar als juridisch medewerker verbonden aan ons kantoor. Zij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De master Strafrecht – inclusief een aantal extra-curriculaire vakken – heeft zij in 2019 afgerond. In 2016 was zij reeds afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden in HBO-Rechten.

Jana Andonovski vertelt u duidelijk hoe uw zaak ervoor staat. Haar werkwijze kenmerkt zich door gedrevenheid, een kritische blik en daadkracht. Jana Andonovski is lid van de Jonge Balie Friesland.

Jana Andonovski voerde samen met Robert Snorn onder andere de verdediging in de zaak Ruinerwold (onderzoek Acura). Voor een overzicht van een aantal bijzondere, door mr. Andonovski, behandelde zaken, zie hier.

Mw. R.F. Klunder (Renske)

Renske Klunder heeft in 2020 haar afstudeerstage van HBO-Rechten bij ons kantoor uitgevoerd. Na een succesvolle afronding van deze stage is zij bij ons sinds 2021 werkzaam als juridisch medewerker. Renske studeert Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij de master Strafrecht volgt. Renske ondersteunt onze advocaten en daarmee u. Binnen ons kantoor is zij bijvoorbeeld mede-verantwoordelijk voor de verzoekschriften tot vergoeding van uw schade door onterecht ondergane hechtenis.

Mw. L.N. Peters (Laura)

Laura Peters is juridisch medewerker en verantwoordelijk voor de kantoororganisatie. Zij heeft in 2016 aan de Hanze Hogeschool te Groningen de module Straf- en strafprocesrecht met succes afgerond. Laura is op ons kantoor het eerste aanspreekpunt. Zij heeft een uitstekend overzicht van onze zaken en onze cliënten.