Bel voor vrijblijvend advies
0513 201084

Mw. mr. E.M. Bakx (Eva) – 06 54763830 –

Eva Bakx is sinds 2008 werkzaam als advocaat. Zij heeft Nederlands recht met als master Strafrecht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en was tijdens haar studie actief lid van de Strafrechtvereniging Simon van der Aa. In 2019 heeft zij de specialistenopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht gevolgd.

Eva Bakx geeft u duidelijk advies over hoe uw zaak er voor staat. Vanaf het eerste contact tot en met een onherroepelijke uitspraak heeft uw zaak haar aandacht.

Eva Bakx voerde onder andere de verdediging in de zaak-Club Q (vechterij met de dood tot gevolg), namens verdachte doodsbedreiging ambulancepersoneel (documentaire Blinde Drift), en het onderzoek Zebra (witwassen). Voor een uitgebreider overzicht van de bijzondere, door mr. Bakx, behandelde zaken, zie hier. Eva Bakx is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), het Lutje Psychiatrisch Juridisch Genootschap (Lutje P.J.G.) en de (advies)commissie strafrecht voor de Raad van de Orde in het arrondissement Noord-Nederland.

Dhr. mr. R.P. Snorn (Robert) – 06 21578742 –

Robert Snorn is sinds 1996 werkzaam als advocaat. In 2002 heeft hij de specialistenopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht gevolgd.

Robert Snorn heeft zeer ruime ervaring in het strafrecht. Zijn praktijk bestaat uit enerzijds een aantal grote onderzoeken, anderzijds verleent hij net zo graag bijstand aan u voor de kleine strafbare feiten. Hij zet helder uiteen wat uw positie is in de strafzaak en begeleidt u in het gehele strafproces, indien nodig tot en met de Hoge Raad.

Robert Snorn voerde onder andere de verdediging in de zaak Ruinerwold (onderzoek Acura), het onderzoek Zebra (oplichting / bedrog in de jaarrekening Rendo), de zaak-Arville (witwassen) en het onderzoek Midnight (fraude inzake Blue Tongue Virus positieve runderen). Voor een uitgebreider overzicht van de bijzondere, door mr. Snorn, behandelde zaken inclusief de cassatiezaken, zie hier. Robert Snorn is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en bestuurslid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Mw. mr. J. Andonovski (Jana) – 06 39846188 –

Jana Andonovski is sinds 2019 werkzaam als advocaat. Hiervoor was zij ruim twee jaar als juridisch medewerker verbonden aan ons kantoor. Zij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De master Strafrecht – inclusief een aantal extra-curriculaire vakken – heeft zij in 2019 afgerond. In 2016 was zij reeds afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden in HBO-Rechten.

Jana Andonovski vertelt u duidelijk wat uw mogelijkheden voor de verdediging zijn en begeleidt u optimaal. Haar werkwijze kenmerkt zich door gedrevenheid, een kritische blik en daadkracht. Jana Andonovski is lid van de Jonge Balie Friesland.

Jana Andonovski voerde onder andere de verdediging in de zaak Ruinerwold (samen met Robert Snorn) (onderzoek Acura) en het onderzoek Strauss (Opiumwet/witwassen). Voor een overzicht van een aantal bijzondere, door mr. Andonovski, behandelde zaken, zie hier.

Mw. mr. R.F. Klunder (Renske) – 06 39783627 –

Renske Klunder is sinds 2023 werkzaam als advocaat. Zij heeft in 2020 haar afstudeerstage van HBO-Rechten bij ons kantoor uitgevoerd. Na een succesvolle afronding van deze stage is zij tijdens haar universitaire studie ruim twee jaar bij ons werkzaam geweest als juridisch medewerker. Na het afronden van haar studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij de master Strafrecht en een aantal extra-curriculaire vakken heeft behaald, is Renske begonnen bij ons kantoor als advocaat.

Renske heeft in haar twee jaren als juridisch medewerker onze advocaten en daarmee u ondersteund. Zij was binnen ons kantoor bijvoorbeeld mede-verantwoordelijk voor de verzoekschriften tot vergoeding van uw schade door onterecht ondergane hechtenis.

Renske Klunder is gedreven en neemt alle tijd die nodig is voor uw zaak. Zij is geïnteresseerd in uw verhaal en zij zet alle informatie moeiteloos om in uw verdediging.

Mw. L.N. Peters (Laura)

Laura Peters is juridisch medewerker en verantwoordelijk voor de kantoororganisatie. Zij heeft in 2016 aan de Hanze Hogeschool te Groningen de module Straf- en strafprocesrecht met succes afgerond. Laura is op ons kantoor het eerste aanspreekpunt. Zij heeft een uitstekend overzicht van onze zaken en onze cliënten.

Mw. V. van Rooijen (Vera)

Vera van Rooijen is sinds januari 2024 bij ons werkzaam als juridisch medewerker. Zij heeft afgelopen jaar haar propedeuse behaald van de studie HBO-Rechten. Hierna is zij doorgestroomd naar het Wetenschappelijk Onderwijs en begonnen aan de studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij wist al vroeg dat haar passie bij het strafrecht ligt en werkt daarom tijdens haar studie bij ons op kantoor verder aan haar ontwikkeling en kennis van het (straf)recht. Zij ondersteunt graag onze advocaten en daarmee u.