Bel voor vrijblijvend advies
0513 201084

Wij verrichten werkzaamheden op het gebied van het strafrecht, in de ruimste zin van het woord. Wij staan bedrijven en particulieren bij.

Onderstaand voorbeelden van de zaken waarin wij u kunnen bijstaan.

Algemeen strafrecht

 • Geweldsdelicten, zoals mishandeling, openbare geweldpleging, moord/doodslag
 • Vermogensdelicten, zoals diefstal, inbraak, heling
 • Zedenzaken, zoals verkrachting, aanranding, ontucht, het bezit van kinderpornografie
 • Mensenhandel-zaken
 • Opiumwet-zaken, zoals hennepkwekerijen, drugs(handel)
 • Wegenverkeerswet-zaken, zoals rijden onder invloed, het veroorzaken van een ongeval
 • TBS / terbeschikkingstelling
 • Klaagschriftprocedure tegen in beslag genomen goederen, zoals uw woning, auto of telefoon
 • Klaagschriftprocedure tegen de invordering / inhouding van uw rijbewijs
 • Bezwaarschriftprocedure tegen het bewaren van uw DNA
 • Gratieprocedure

Specialisaties

 • Cassatiezaken bij de Hoge Raad
 • Financieel-economisch-strafrecht, zoals fraude, valsheid in geschrifte, Wet Economische Delicten
 • Internationaal strafrecht, zoals overlevering, uitlevering, WOTS- en WETS-verzoeken
 • Jeugdrecht, strafzaken en civiele zaken zoals een gesloten plaatsing

Registratie Orde van Advocaten

Wij hebben ons op de volgende rechtsgebieden in het register van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd. Op grond van deze registratie zijn wij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. R.P. Snorn staat geregistreerd op:
 • Cassatie in strafzaken
 • Strafrecht, in het bijzonder Financieel economisch strafrecht, Internationaal Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Milieu strafrecht, Militair strafrecht en Uit- en overleveringszaken
Mr. E.M. Bakx staat geregistreerd op:
 • Strafrecht, in het bijzonder Financieel economisch strafrecht, Internationaal Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Milieu strafrecht, Militair strafrecht en Uit- en overleveringszaken
Mr. J. Andonovski staat geregistreerd op:
 • Strafrecht, in het bijzonder Financieel economisch strafrecht, Internationaal Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Milieu strafrecht, Militair strafrecht en Uit- en overleveringszaken