Bel voor vrijblijvend advies
0513 201084

Gepubliceerde zaken Rechtbanken en Gerechtshoven Eva Bakx

Artikel 6 Wegenverkeerswet (Verkeersongeval door schuld)

Onderzoek “Paprika” (Poging tot doodslag / zware mishandeling)

Diefstal(len) en heling

Artikel 530 Sv (Belanghebbenden in klaagschriftprocedures art. 552a/522b Sv kunnen worden ontvangen in een verzoekschrift ex art. 530 Sv)

Verlenging en voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen / PIJ-maatregel

Artikel 6 Wegenverkeerswet (Verkeersongeval door schuld)

Onderzoek “Spotvogel” (Ontucht)

Onderzoek “Harant” (Poging tot doodslag en medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving)

Artikel 530 Sv (Vergoeding rechtsbijstand minderjarige na afdoening via Bureau Halt)

Onderzoek “Stranljip” (Ontucht)

Pgb-fraude (Valsheid in geschrifte)

Hypotheek-fraude (Valsheid in geschrifte)

Verzoek ex artikel 6.6.6 Sv (opheffen / schorsen dadelijk uitvoerbaar verklaard contact- en locatieverbod)

Artikel 6 Wegenverkeerswet (Verkeersongeval door schuld)

Onderzoek “Hansa” (Bedreiging, poging afpersing, Opiumwet)

Onderzoek “Aardbei” (Gekwalificeerde doodslag)

Onderzoek “Hausta” (Verlenging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen / PIJ-maatregel)

Onderzoek “Dhalia” (Medeplegen / medeplichtigheid poging overval restaurant)

Afsteken vuurwerk door minderjarige (Poging (zware) mishandeling)

Belaging

Noordelijke Fraudekamer Onderzoeken “Sprinkhaan” en “Balatre” (Fraude met omzetbelasting, hypotheekfraude en fraude binnen de autohandel)

Schadevergoeding ten onrechte ondergane vrijheidsbeneming (Voorlopige tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf artikel 14fa (oud))

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (Na overtreding Opiumwet)

Onderzoek “Zebra”(Witwassen)

Seksueel binnendringen

Witwassen en Opiumwet

Hypotheekadviseur; poging tot oplichting en valsheid in geschrifte bij aanvraag

Onderzoek “Thabit” (Doodslag)

Verkeersongeval met dodelijke afloop (Artikel 6 Wegenverkeerswet)

TGO Parkstraat (Moord / doodslag)

Onderzoek “Club Q” (Vechtpartij met dodelijke afloop)

Onderzoek “Zebra” (Diefstal, deelname aan criminele organisatie, witwassen)

Moord Dokkum